Välkommen!

Björklidens villaägarförening är en ideell förening för oss boende i "Villastan" Kallhäll. Vi vill sammanföra villaägarna i vårt område för meningsutbyte kring gemensamma angelägenheter. Vår strävan är att verka för en god boendemiljö och bevaka våra gemensamma intressen gentemot myndigheter och andra aktuella parter. Idag 2017 är det 210 villor i området.

 

1935 bildades vår förening. Bilden ovan är hämtad från Järfälla Kommuns bildarkiv och föreställer en del av Villastan vid 1930-talets mitt. Fotograf är Gunnar Lindholm.
 


Vill du bli medlem?

Gå in på "Bli medlem" och fyll i kontaktformuläret med dina uppgifter. Betala in medlemsavgiften till PlusGirokonto 47 54 22-2 eller Bankgiro 839-9974 och uppge din gatuadress som referens vid betalning. Medlemsavgift är 200:- per hushåll och 100:- för pensionärer.
 

Facebook

Ni som bor här i Villstan kan hålla kontakt genom gruppen "Vi i Villastan".

Aktuellt
___________________
 

Välkommen till Björklidens JULGRANSTÄNDNING

Söndag 28 nov (1:e Advent) kl 17:00.

Föreningen bjuder på glögg med tillbehör (saft till barnen).

Styrelsen uppskattar återkoppling från Björklidens villaägare. Vårt nästa möte planeras för v. 49. Meddelar oss om saker ni vill att vi ska ta upp.

Det pågor en omfattande förnyelse av vatten och avlopps-ledningar inom området. I samband med detta görs förbättringar av gatornas ytskikt. Projektets slutpunkt är enl. Järfälla kommun "vintern 2021"