Va kul att du vill bli medlem!

Fyll i kontaktformuläret med dina uppgifter. Betala sedan in medlemsavgiften till
PlusGiro konto 47 54 22-2 eller Bankgiro 839-9974 och uppge din gatuadress som referens vid betalning. Medlemsavgift är 200:- per hushåll och 100:- för pensionärer.

Fyll i alla fält med * - övriga är valfria.


  • Om en till i familjen vill kunna få information från oss
Foto: Daniel Wahlberg

Tillsammans kan vi förbättra vår boendemiljö samt bevaka och påverka våra gemensamma intressen med större genomslagskraft.