Fiber i villastan

Under 2013 och 2014 drogs fiber till villastan av 2 olika företag, IP Only och Telia.
Kontakta den internetleverantör som du har valt ifall du har frågor om din uppkoppling.